توضیحات کامل :

احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران

 

این محصول در قالب فایل word و در 83 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست :

فصل اول :        مقدمه

فصل دوم :       شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران

            بخش اول كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران

            بخش دوم وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران

فصل سوم :      روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهران

فصل چهارم :   روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو

            بخش اول جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو

            بخش دوم روشهای عایق بندی ( ایزولاسیون ) تونل های مترو در برابر نفوذ آب

1-    روش سگمنت گذاری و تزریق پشت سگمنت ( Grouting )

   مقـــدمـــه :

1-    هدف از انجام عمل تزریق

2-     كاربرهای تزریق در چه مواردی است

3-     انواع تزریق از نظر ساختار دیواره داخلی تونل

- مراحل آماده سازی تونل قبل از انجام مرحله تزریق :

4-    تعریف سگمنت وكلید و طرز قرارگیری آنها در یك حلقه یا رینگ

5-    ترتیب قرارگیری رینگها در داخل تونل مترو و دیگر سازه های زیرزمینی

6-     طرز بندكشی و پر كردن شكافهای بین رینگها و سگمنتها

- مرحله تزریق دوغاب به گمانه ها و فضاهای خالی پشت سگمنتها :

7-    گمانه زدن ، ترتیب گمانه ها در یك حلقه ، طرز گمانه زنی ، مراحل گمانه زنی

8-    خالی كردن داخل گانه و آماده سازی گمانه برای شروع كارتزریق

9-    توضیح میكسرها و همزنها و كارشان

10-پمپهای تولید فشار و كپسولهای فشار شكن و توضیح كار آنها

11- تعریف اصطلاح خورند در كارهای تزریق

12-توضیح تولید دوغاب و انواع آن

13- فشار تزریق و روش اندازه گیری و كنترل آن

14-دپی تزریق

15- مراحل انجام تزریق

16-روش تزریق دوغاب به داخل گمانه و استفاده از پكرها ( packer )

17-گرفتگی در مسیر انتقال دوغاب و چگونگی برطرف كردن آن

18- حداكثر زمانی كه میتوان كار را به طور موقت تعطیل كرد

19- توضیح مواد افزودنی به دوغاب و نقش هریك از آنها در كار تزریق

20-اندازه گیری غلظت دوغاب

21-تعریف همل همگراسنجی

22-بیرون زدگی و نشتی آب و دوغاب و روش برطرف كردن آن

23-استفاده از ماده شیمیایی به نامه Penetron برای اطمینان از كار عایق بندی تونل

24-انجام تست آب در انتهای كار برای اطمینان از عایق بندی تونل

2-    روش اطریشی ( عایق بندی به كمك  p.v.c )