توضیحات کامل :

تحقیق در مورد بیکاری

 

مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.

جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند

سه دسته از نظریات راجع به بیکاری به طور کلی شامل:

1- کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .

2- کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .

3- بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.

مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :

1- رشد بی رویه شهرها

2- ازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش ها

3- رشد ناهماهنگ شهر و روستا

4- ماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکمل

5- مشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی

6- همچنین در سال77از عوامل اصلی بیکاری در ایران افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده نیز قابل بیان می باشد

 

فهرست مطالب:

مقدمه............................................................................................. 4

بیان مسله ..................................................................... 5

اهمیت و ضرورت ............................................................. 6

بیکاری ..................................................................................... 7

بیکاران چه کسانی هستند......................................................................... 8

نظرات اقتصاددانان در آغاز بحران...................................................................... 10

نظریات و علل و عوامل بیکاری .............................................................................. 13

پیشینه .......................................................................... 19

انواع بیکاری ...................................................................... 25

بیکاری اتفاقی ................................................................. 27

بیکاری فریکسیونل ............................................................... 27

ماهیت بیکاری فصل ................................................................................. 28

بیکاری ادواری .................................................................... 30

بیکاری تکنولوژی ......................................................................... 30

انواع بیکاری در کتاب مشاغل غیر رسمی ................................................... 32

بیکاری در کشورهای جهان سوم ............................................................................ 36

بیکاری در ایران در ملی1355تا1370 ......................................................... 39

منابع و مآخذ ........................................................................ 40